Storfjord Landbrukstenester

Melding om avvik

Avviksskjema skal fyllast ut når det skjer avvik på arbeidsplassen i arbeidstida.