Storfjord Landbrukstenester

Møter

Årsmøte

Årsmøte i Storfjord Landbrukstenester er førebels tidfesta til Torsdag 21. mars 2019 kl. 12.00 på Nilsgardstunet i Stordal. Vi tek atterhald for endeleg godkjenning av tid og stad for årsmøtet på komande styremøte 21.

LES MER »