Storfjord Landbrukstenester

informasjon

Elektroniske timelister gir enklare kvardag

Frå og med 2019 vil vi ta i bruk ein elektronisk programvare som gjer din kvardag som bonde/medlem eller som avløysar/tilsett i Storfjord Landbrukstenester litt enklare. Programvara heiter Webtemp og er levert av Websystemer

LES MER »